Telefon
WhatsApp

IOS BİLİŞİM OSMAN ACAR

Cloud

Cloud

 

BULUT

Bulutun tanımı biraz belirsiz görünebilir ancak esas olarak anlatılmak istenen, her birinin kendine özgü bir işlevi bulunan bir küresel sunucular ağıdır. Bulut fiziksel bir varlık değil, tüm dünyaya yayılmış ve birbirlerine bağlanarak tek bir ekosistem şeklinde çalışmaları gereken geniş bir uzak sunucular ağıdır. Bu sunucular veri depolamak veya yönetmek, uygulama çalıştırmak veya akış videoları, web postası, iş yeri üretkenlik yazılımları ya da sosyal medya gibi içerik ya da hizmetleri iletmek üzere tasarlanmıştır. Dosya ve verilere kişisel veya yerel bir bilgisayardan erişmek yerine İnternet bağlantısı bulunan herhangi bir cihazdan erişebilirsiniz. Bulunduğunuz her yerden, ne zaman isterseniz bilgilere ulaşmanız mümkün olur.

İşletmeler bulut kaynaklarını dağıtmak için dört farklı yöntem kullanır. Genel bulut İnternet üzerinden genel kullanıma yönelik kaynak paylaşır ve hizmet sunar, özel bulut paylaşılmaz ve hizmetleri genellikle şirket içinde barındırılan özel bir iç ağ aracılığıyla sunar, karma bulut hizmetleri amaçlarına göre genel ve özel bulutlar arasında paylaştırır ve topluluk bulutu kaynakların yalnızca devlet kurumları gibi kuruluşlar arasında paylaşılmasını sağlar.
 

HİBRİT BULUT

Hibrit bulut (bazen bulut hibrit olarak da adlandırılır), şirket içi bir veri merkezini (özel bulut olarak da adlandırılır) bir genel bulutla birleştiren, veri ve uygulamaların paylaşılmasına olanak sağlayan bir bilgi işlem ortamıdır. Bazı kişiler hibrit bulutu, bir kuruluşun şirket içi veri merkezlerine ek olarak birden fazla genel bulut kullandığı “çoklu bulut” yapılandırmalarını içerecek şekilde tanımlar.
 

SUNUCUSUZ BİLGİ İŞLEM

Sunucusuz bilgi işlem, altyapıyı yönetme ihtiyacını ortadan kaldırarak geliştiricilerin uygulamaları daha hızlı bir şekilde oluşturmasını sağlar. Sunucusuz uygulamalar sayesinde, bulut hizmeti sağlayıcısı kodun çalıştırılması için gereken altyapıyı otomatik olarak sağlar, ölçeklendirir ve yönetir.

Sunucusuz bilgi işlemin tanımını anlamak için tüm sunucuların kodu çalıştırmaya devam ettiğini unutmamak önemlidir. Bu sisteme “sunucusuz” denmesinin nedeni, altyapı sağlama ve yönetim ile ilişkili görevlerin geliştirici için görünmez olmasıdır. Bu yaklaşım, geliştiricilerin iş mantığına daha fazla odaklanıp işin temeli için daha fazla değer sağlamalarına olanak tanır. Sunucusuz bilgi işlem, ekiplerin üretkenliğini artırır, ürünleri pazara daha hızlı biçimde çıkarmalarına yardımcı olur ve kuruluşların kaynakları daha iyi şekilde iyileştirmesine olanak tanır.

Bulut Çözümlerin başlıca faydaları
1- Donanımlardan bağımsız bir yapı
2- Donanım maliyetlerinin ortadan kalkması,
3- İlk sahip olma maliyetlerinde avantaj,
4- İşletim maliyetlerinin ortadan kalkması,
5- Sistem tercihlerinde esneklik ve dinamizm,
6- Sürekli en son sürümde olma,
7- Yük kapasitesi ve güvenlik
8- İnternet üzerinden her yerden erişim
9- İş süreçlerinin hızlanması ve sürekliliğin devamı

Cloud