Telefon
WhatsApp

IOS BİLİŞİM OSMAN ACAR

Felaket Önleme Ve Yedekleme

Felaket Önleme Ve Yedekleme

 

FELAKET YÖNETİMİ

Felaket kurtarma çözümleri ile kritik BT sistemleri için felaketin mümkün olan en sorunsuz ve en az kayıpla atlatılmasının yanı sıra, kurtarma merkezine geçiş kararından sonra en kısa sürede çalışmaya devam edilmesi hedeflenir. Felaket kurtarma projelerinde bilişim sistemleri, uçtan uca ele alınarak analiz edilmeli ve firmanın iyileştirmesi gereken noktalara dair öneriler getirilmelidir. Bu bağlamda her konuda uzmanlık sahibi olan bir servis sağlayıcı ile çalışmak büyük önem taşır.

Depolanan verinin güvenli ve doğru şekilde saklanamaması ve yedeklenememesi büyük risk oluşturmaktadır. Önem ve öncelik gerektiren verilerin herhangi bir nedenle zarar görmesi kurumlarda maddi ve itibari kayıplara sebep olmaktadır. Bu sebeple kurumsal depolama ve yedekleme sistemleri üretilmiştir.
 

DEPOLAMA ÜRÜNLERİ

Depolama ünitelerine kısaca aşağıdaki protokoller ile bağlantı sağlanır.
 

DAS (DIRECT ATTACHED STORAGE) DOĞRUDAN BAĞLI DEPOLAMA

Depolama üniteleri, sunucuya doğrudan fiber, SAS kablo ile bağlanır. Ucuz ve performanslıdır. Ölçeklenebilirliği ve yönetimi sınırlıdır.
 

NAS (NETWORK ATTACHED STORAGE) AĞ BAĞLANTI DEPOLAMA

Depolama üniteleri ağ protokolleri üzerinden istemci ve sunuculara bağlanır. İş hayatında çalışanların en çok kullandığı depolama türüdür. Görece olarak ucuz ve performanslıdır. Ek yetkilendirme özelliklerine sahiptir.
 

SAN (STORAGE AREA NETWORKS) DEPOLAMA ALANI AĞLARI

Depolama üniteleri SCSI protokolleri aracılığıyla sunuculara bağlanır. İhtiyaca göre fiber veya bakır kablo üzerinden FC, FCOE, iSCSI protokolleri ile iletişim sağlarlar. Altyapı maliyetleri NAS ve DAS’a göre yüksektir. Gelişmiş performans, ölçeklenebilirliğe ve Yönetim özelliklerine sahiptir.
 

NESNE TABANLI DEPOLAMA SİSTEMLERİ

Nesne tabanlı depolama geleneksel veri depolama mimarisinin aksine veri bloklarına ilişkili meta verilerin eklendiği, verilerin güvenli ve hızlı bir şekilde saklanıp erişilebildiği yeni nesil bir depolama çözümüdür. E-posta, medikal veri, ses ve görüntü arşivleme alanlarına uygun çözümler nesne tabanlı depolama sistemleri ile sunulabilmektedir.
 

YEDEKLEME SİSTEMLERİ

Yedekleme Cihazları ve Yazılımları Yedekleme ve arşivleme süreçlerini yönetebilmek, problem durumlarında dosya bazında ya da ortam bazında geri dönüş sağlayabilmek amacıyla yedekleme yazılımları kullanılmaktadır. Büyük kurumların tüm gereksinimlerine çözüm sağlayabilenler olduğu gibi, bireysel kullanıcının basit yedeklemesine de çözüm sağlayabilecek nitelikte çok sayıda uygulama mevcuttur.

SAN, veri depolama ve yedekleme birimlerini yerel alan ağından bağımsız bir ağ üzerinde çalıştıran bir teknolojiye dayanıyor ve bu yapı pek çok avantajı beraberinde getiriyor. Sunucu, işletim sistemi ve marka bazında bağımsız olarak sisteme eklenebilen çözüm ile istenildiğinde ağ performansında herhangi bir etki olmadan yedekleme yapabiliyor ya da merkezi disk ünitesine disk ekleyerek kapasite genişletiliyor.

NAS ise ağ üzerinde yer alan sunucuların ortak kullanabildiği bir veri depolama çözümüdür. Herhangi bir network’e direk bağlanabilen ve merkezi bir biçimde veriyi saklayıp istek dahilinde datayı network’e sunan yüksek performanslı veri depolama teknolojisidir.
 

VERİ KAYBINA NEDEN OLABİLECEK SORUNLAR

Donanımsal Kaynaklı Sorunlar
* Sabit diskin bozulması, yanması veya zarar görmesi, donanımsal kaynaklı sorunlardır. Eğer diğer donanımların zarar görmesi, sabit diski etkileyecek bir boyutta ise, bu durum da donanımsal kaynak sorun olarak değerlendirilebilir.
Yazılımsal Kaynaklı Sorunlar
*İşletim sisteminin çökmesi, yazılımların hatalı kullanılması, virüs veya zararlı yazılımların sisteme zarar vermesi gibi durumlar yazılımsal kaynaklı sorunlardır.
Dış Kaynaklı Sorunlar
* Elektrik kesilmesi, voltaj düşüklüğü veya yüksekliği gibi durumların, işletim sistemi ve donanımlara zarar vermesi, internet üzerinden gelebilecek saldırılar ve saldırganların bilgilere ulaşılması, bilgisiz kullanıcıların bilgisayar ve sisteme zarar vermesi, dış kaynaklı sorunlardır.


Yedekleme ve Geri Yükleme Alanında Sunduğumuz Çözümler 1- Yerel ve geniş ağ üzerinden merkezi yedekleme
2- SAN/NAS mimarileri üzerinde yedekleme
3- Sunucu bağımsız yedekleme (Server-Free Backup)
4- Uygulamaların eş zamanlı olarak yedeklenmesi (Online Backup)
5- Değişken bazlı ve sentetik yedekleme
6- Teyp ve disk bazlı yedekleme
7- Disk kütüphaneleri
8- Kademeli yedekleme (Disk Staging)
9- Anlık geri yükleme (Instant Recovery from Snapshots)
10- Sistem Kurtarımı
11- Bulut(Cloud) backup servisleri

Felaket Önleme Ve Yedekleme