Telefon
WhatsApp

IOS BİLİŞİM OSMAN ACAR

Network

Network

 

YEREL AĞ ÇÖZÜMLERİ

Network Bakım ve Destek, müşterilerin yerel ağ (LAN) ve geniş alan ağ (WAN) altyapılarında yer alan network ürünlerinin (router, switch, modem, AP, Voice GW vb.) kuruluşlarını, donanım ve sistem yazılım sorunlarının giderilmesini ve sorunsuz çalışmasını sağlamak üzere, belirli servis seviyelerine uygun olarak verilen teknik destek hizmetleridir.

Çağrı bazlı ve servis seviyesi esaslı olarak yürütülür ve yönetilir.

Birden fazla bilgisayarın birbiri ile haberleşmesi ihtiyacının doğması sonucu yerel ağ çözümleri hızlı bir şekilde gelişmiştir. Artan güvenlik ve yönetim ihtiyaçları sonucu yerel ağların yönetilebilir ve akıllı olması kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu kapsamda ACAR TEKNOLOJİ, sektörün önde gelen markalarından ile birçok başarılı projeye imza atmıştır.

Müşteri ihtiyaçlarına göre 3 katmanlı yapılar (Erişim, Dağıtım ve Omurga) uzman mühendis kadrosu ile projelendirilip hayata geçirilmiştir.

Bu kapsamda akıllı anahtar sistemleri üzerinde sanal yerel ağlar (VLAN) geliştirilmiştir. Büyük kampüs ağlarda, farklı VLAN’lar oluşturulup bu VLAN’lar arasındaki erişim kontrolleri akıllı switchler tarafından sağlanmaktadır.
 

MOBİL AĞ ÇÖZÜMLERİ

Mobil çalışma ihtiyacının artması ve kablolu bağlantıların bu ihtiyacı karşılamamasıyla birlikte kablosuz çözümler gündelik hayatımızın bir parçası haline geldi. Kablosuz bağlantıda yüksek hızlara ihtiyacının artması, veri ile birlikte sesin de kablosuz olarak taşınması isteği, veri güvenliğinin artması ile birlikte ACAR TEKNOLOJİ ürün yelpazesini genişletmiştir.

Mobil Ağ ürünleri ile uluslararası kuruluşlarca yayımlanan uluslararası raporlar da referans alınarak kablosuz ağ çözümlerimizde kullanılmaktadır.

ACAR TEKNOLOJİ'nin Network referansları uzmanlığını uygulamaya koyduğu başarılı örneklerdir.

Network